Personálny leasing

Personálny leasing alebo dočasné pridelenie zamestnancov je flexibilnou formou zamestnávania.
Na základe Vami zvolených kritérií vám zabezpečíme výber personálu a vypracujeme upratovací plán.

Zároveň pre Vás budeme zabezpečovať ich kompletnú personálnu a mzdovú agendu. Oficiálne sa stávajú našimi zamestnancami, reálne však, na základe vzájomnej dohody, vykonávajú prácu vo vašej spoločnosti.
About us
Výhody personálneho leasingu:


» efektívny a flexibilný nástroj na riešene personálnych otázok

»
schopnosť rýchlo reagovať na zmenu personálnych potrieb

»
možnosť sústrediť sa na hlavný predmet činnosti spoločnosti

»
zníženie administratívneho zaťaženia v oblasti personálnej administratívy
Firma FINX s.r.o. je dynamickou firmou,
ktorá vznikla na základe skúseností majiteľky
pri poskytovaní služieb v oblasti
čistiacich a upratovacích prác.

Naša spoločnosť je zameraná na poskytovanie
komplexných upratovacích služieb pre organizácie
a domácnosti na profesionálnej úrovni
od najjednoduchších výkonov až po globálne
riešenie čistiaceho servisu podľa potreby klientov.
finx_za_1.png