Administratívne priestory

Zabezpečujeme upratovacie práce pre právnické a fyzické osoby, spoločenstvá vlastníkov bytov, priemyselné podniky, zdravotnícke zariadenia, haly a organizácie.

Podľa potreby klienta a rozsahu prác sú zabezpečené buď jedným pracovníkom alebo stálym tímom pracovníkov.

Systém kontroly zabezpečujeme pomocou objektového manažéra, ktorý osobne zodpovedá za pridelený objekt a pravidelne kontroluje vykonávanie čistiacich a upratovacích prác a je v neustálom kontakte so zákazníkom.


Práce vykonávame v pracovnom alebo v mimopracovnom čase podľa požiadavky klienta tak, aby nebol narušený pracovný režim odberateľa. Sme schopní operatívne zabezpečiť i mimoriadne a nadštandartné upratovacie a čistiace práce.

Upratovacie služby zabezpečujeme na území celého Slovenska
podľa presne definovaných požiadaviek našich klientov.

Image
Firma FINX s.r.o. je dynamickou firmou,
ktorá vznikla na základe skúseností majiteľky
pri poskytovaní služieb v oblasti
čistiacich a upratovacích prác.

Naša spoločnosť je zameraná na poskytovanie
komplexných upratovacích služieb pre organizácie
a domácnosti na profesionálnej úrovni
od najjednoduchších výkonov až po globálne
riešenie čistiaceho servisu podľa potreby klientov.
finx_za_1.png