Úvod

Firma FINX s.r.o. je dynamickou firmou, ktorá vznikla na základe skúseností majiteľky pri poskytovaní služieb v oblasti čistiacich a upratovacích prác.

Naša spoločnosť je zameraná na poskytovanie komplexných upratovacích služieb pre organizácie a domácnosti na profesionálnej úrovni.

FINX s.r.o. zabezpečuje upratovacie práce pre právnické a fyzické osoby, spoločenstvá vlastníkov bytov, priemyselné podniky, zdravotnícke zariadenia, haly, organizácie, …. .

Snahou našich aktivít je poskytovanie komplexných upratovacích služieb od najjednoduchších výkonov až po globálne riešenie čistiaceho servisu podľa
ponuky klientov.