Správcovske spoločnosti

Upratovací servis poskytujeme na týždennej báze, ako:

 • Upratovanie spoločných priestorov v bytových domoch (1-2 dňový servis)

Naše služby zahŕňajú

 

Administratívne priestory

DENNE:

 • Utieranie prachu do 1,5 m + pracovné stoly
 • Vyprázdňovanie odpadkových košov
 • Čistenie dverí a nábytku na miestach častého dotyku
 • Umývanie podláh
 • Čistenie zasadacích miestností
 • Umývanie podláh
 • Vysávanie kobercov

SPOLOČNÉ PRIESTORY, SCHODY

DENNE:

 • Vyprázdňovanie odpadkových košov a popolníkov
 • Utieranie prachu do 1,5 m
 • Umývanie dvier na miestach častého dotyku
 • Umývanie podláh

SOCIÁLNE ZARIADENIA

DENNE:

 • Vyprázdňovanie odpadkových košov
 • Čistenie sanitárneho zariadenia vrátane dezinfekcie
 • Leštenie zrkadiel
 • Umývanie dvier na miestach častého dotyku
 • Umývanie podláh

1 x MESAČNE

 • Čistenie keramických obkladov
 • Umývanie celých dvier
 • Utieranie prachu nad 1,5 m

ROČNE:

 • Umývanie okien
 • Tepovanie kobercov

DOPLNKOVÉ SLUŽBY VYKONÁVANÉ NA ZÁKLADE OBJEDNÁVKY

 • pranie záclon a závesov
 • dodávka hygienických potrieb a dávkovačov
 • výškové umývanie okien
 • polymerizácia