Administratívne priestory

Podľa potreby klienta a rozsahu prác sú zabezpečené buď jedným pracovníkom alebo stálym tímom pracovníkov. Systém kontroly zabezpečujeme pomocou objektového prevádzkara, ktorý osobne zodpovedá za pridelený objekt a pravidelne kontroluje-koordinuje vykonávanie čistiacich a upratovacích prác a je v neustálom kontakte so zákazníkom.

Práce vykonávame v pracovnom alebo v mimopracovnom čase podľa požiadavky klienta tak, aby nebol narušený pracovný režim odberateľa. Sme schopní operatívne zabezpečiť i mimoriadne a nadštandartné upratovacie a čistiace práce.

Zmluvné služby zabezpečované na území celej SR podľa presne definovaných požiadaviek zmluvných partnerov :

  • Denne 7 dní v týždni
  • Denne 5 dní v týždni
  • Týždenne ( jeden alebo viackrát za týždeň)