Kontakt

Sídlo

Finx s.r.o.

Jaseňová 18
010 07 Žilina
matusovicova@finxza.sk
www.finx.sk

IČO: 46542108
IČ DPH: SK2023452354
DPH: 2023452354
Číslo účtu: 4015656780/7500

Prevádzka

Finx s.r.o.

Kamenná 9
010 01 Žilina
matusovicova@finxza.sk
www.finx.sk

IČO: 46542108
IČ DPH: SK2023452354
DPH: 2023452354
Číslo účtu: 4015656780/7500

č.t. 0911 144 522